GerFlor

- Франция
№2 в Европа по продажба на ПВЦ настилки и №3 в света.


GerFlor

постоянно инвестира в научни изследвания с цел
подобряване на качеството и откриване на нови технологии.


GerFlor

разработва няколко изключителни покрития:

 

Protecsol®,  Sanosol®,   PUR-Protect®,    PUR ,    SparClean®

Най-добрата инвестиция в глобален аспект.


Видове настилки:

1 - Хомогенни PVC настилки

2 - Хетерогенни PVC настилки

3 - Луксозни винилови плочи

4 - Антихлъзгащи PVC настилки

5 - Електропроводими настилки

6 - Стенни PVC покрития

7 - Свободно положими PVC плочи

8
- Спортни настилки